Južna Koreja

Južna Koreja; zemlja tradicije i najsavremenije tehnologije, ljudi sa najširim osmehom na svetu i velikom gostoljubivošću, a hrana koja osvaja u potpunosti. Maj i jun 2017. godine je u Beogradu sigurno će biti zapamćeni po nizu događaja koje je Korejska Ambasada pripremila kako bi na najbolji mogući način predstavila kulturu svoje zemlje stanovnicima naše države.

Top